GIDA SİCİLİ VE ÜRETİM İZNİ

GIDA SİCİLİ VE ÜRETİM İZNİ


GIDA SİCİLİ ve ÜRETİM İZNİ İÇİN GEREKENLER

1- Bağlı olduğu Sanayi odası, Ticaret odası, Esnaf ve sanatkarlar odası, Ticaret sicil memurluğu, vergi dairesinden alınan uğraşı belgesi veya faaliyet belgesi
2- Firmanın ana sözleşmesinin yayınlandığı Sicil Gazetesi veya noter tarafından onaylanmış örneği
3- Firmanın imza sirküleri
4- GSM Ruhsatı onaylı örneği
5- Kapasitenin boyutunu belirten rapor
6- Sorumlu yönetici sözleşmesinin noterden alınmış onaylı örneği
7- Diploma örneği, bağlı bulunduğu meslek odasından sorunlu yönetici belgesi

*Üretimi yapan yerlerin ruhsatı alınması ve gıda sicili ile birlikte değerlendirilir.

Hızlı işlem, güçlü destek, güvenilir hizmet Okutan Marka