Marka Devir İşlemleri

DEVİR İŞLEMİ


Dikkat edilmesi gereken notlar : 
Devredilecek markanın benzerleri varsa, benzerlerinin de mutlaka devri gerekmektedir.
Kısmi devirlerde, mal veya hizmetlerden aynı alt kategoriye ait olanların tamamı için devir sözleşmesi yapılmalıdır.

DEVİR İŞLEMİNDE GEREKENLER

1- Noter tasdikli devir sözleşmesi
2- Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınmış olan Marka tescil belgesinin aslı
3- Devir alan firma tarafından verilecek vekâletname

Hızlı işlem, güçlü destek, güvenilir hizmet Okutan Marka